Wendistföreningen i Kristianstad
Wendistföreningen är till för alla de som är medlemmar i Föreningen. Samt att samla alla de som har varit eller är nya eller gamla Artillerister, eller har genomgått sin värnplikt vid A3.
Tryck här för att komma in på Wendistföreningens hemsida.
Här läggs verksamhet och aktiviteter i  Föreningen upp.

Om du är intresserad av artilleripjäser nya såväl som gamla är du välkommen att besöka Artillerimuseet i Kristianstad
För mer information kan du kontakta oss på Epost
Wendistföreningen